DATA SCIENCE
АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ
Cтатистичний аналіз даних, що ви їх зібрали для свого дослідження. Дані аналізуються у програмному середовищі R-Studio, ураховуючи усі сучасні світові вимоги до показників критеріїв та їх видів. Також використовуються усі сучасні методи:
  • факторний аналіз (експлораторний та конфірматорний);
  • моделювання структурними рівняннями;
  • регресійні моделі різних видів та ступеней складності;
  • порівняння груп за усіма відомими критеріями;
  • аналіз описових статистик;
  • візуалізація даних;