ПСИХОМЕТРИКА ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА
МЕТОДИКИ ТА ОПИТУВАЛЬНИКИ
Пропонуємо вам психометричні методики, адаптовані українською мовою за усіма світовими стандартами для проведення своїх досліджень.
Опитувальник "Види екзистенційної тривоги"
В. ван Брюгген - Existential Concerns Questionnaire (ECQ), (Нідерланди),
в адаптації Валерії Кучиної.
Шкали: страх смерті, страх самотності, страх втрати сенсу, страх втрати ідентифікації, провина.

Посилання для цитування:
Kuchyna, V. (2020). АДАПТАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ АНГЛОМОВНОЇ ВЕРСІЇ ОПИТУВАЛЬНИКА ВІНЦЕНТА ВАН БРЮГГЕНА «ВИДИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ТРИВОГИ». World Science, 3(6 (58)), 56-65.
ISO 690


"Пʼятифакторний опитувальник майндфулнес ПОМ-39"
Р. Баер Fife-facet mindfulness questionnaire (FFMQ)
в адаптації Валерії Кучиної та Ярини Каплуненко.
Шкали: спостереження, опис, усвідомлена дія, неосудливість до внутрішнього досвіду, нереагування.

Посилання для цитування:
Yaryna Kaplunenko, & Valerie Kuchyna. (2022). ADAPTATION AND VALIDATION OF FIVE FACTOR MINDFULNESS QUESTIONNAIRE. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1(33). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032022/...

Скорочена версія опитувальника:
"Пʼятифакторний опитувальник майндфулнес ПОМ-15"